Grammar And Context 2013

Print

Ensimmäinen kiertokirje

KIELIOPPI JA KONTEKSTI – UUSIA NÄKÖKULMIA URALILAISTEN KIELTEN TUTKIMUKSEEN IV

 Tartto 6.–8.6.2013

Esitelmäkutsu

6.–8. kesäkuuta 2013 järjestetään Tartossa sarjassaan jo neljäs konferenssi “Kielioppi ja konteksti – uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen”. Konferenssi on jatkoa samannimisille tapahtumille, jotka on järjestetty Budapestissa 2004, Helsingissä 2007 ja Budapestissa 2011.

Konferenssin tarvoitteena on koota yhteen suomen, viron, unkarin ja muiden uralilaisten kielten tutkijoita, joiden mielenkiinnon kohteena ovat kieliopillisten ja pragmaattisten ilmiöiden suhteet, kielenulkoisten tilanteiden vaikutus kielioppiin sekä kielen systeemistön ilmentyminen kielenkäytössä.

Konferenssiesitelmissä kieliopin ja kontekstin suhdetta voi tarkastella niin synkronisesti kuin diakronisesti. Erityisesti odotamme esitelmiä, joissa käsitellään kielen morfosyntaktista vaihtelua ja sen suhdetta kielenulkoisiin tilanteisiin, pragmatiikkaan, kielikontakteihin jne. Kielioppia ja konktekstia voi lähestyä myös tekstintutkimuksen, diskurssianalyysin, keskusteluntutkimuksen, kontrastiivisen kieliopin, kontaktilingvistiikan sekä toisen ja vieraan kielen oppimisen ja opetuksen  näkökulmasta.

Plenaariesitelmät

Casper de Groot (Universiteit van Amsterdam)

Leelo Keevallik (Linköpings universitet)

Gerson Klumpp (Tartu ülikool)

Maria Vilkuna (Kotus, Helsinki)

Plenaariesitelmien kieli on englanti (45 min + 15 min keskustelulle).

Yleissektion esitelmät ja konferenssin työkieli

Plenaariesitelmien lisäksi konferenssissa kuullaan sektioesitelmiä, joiden pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelulle. Konferenssin työkielet ovat viro, suomi, unkari ja englanti. Yleissektion esitelmät pidetään näillä kielillä.

Yleissektion esitelmäabstraktit tulee lähettää järjestäjille viimeistään 15.2.2013. Abstraktien maksimipituus on 500 sanaa (taulukoita ja lähteitä ei lasketa). Abstraktit kirjoitetaan englannin kielellä, ja abstraktin loppuun tulee merkitä, millä kielellä (viro, suomi, unkari tai englanti) esitelmä pidetään. Abstraktin otsikko tulee antaa sekä englanniksi että esitelmän kielellä. Abstarktin tulee olla anonyymi, eikä esitelmän pitäjän nimi saa käydä ilmi abstarktin mistään osasta.Abstraktit lähetetään EasyAbstract -systeemin kautta osoitteesta http://linguistlist.org/confcustom/GC_2013.

Abstraktien hyväksymisestä ilmoitetaan 15.3.2013. Hyväksytyt abstraktit julkaistaan konferenssin kotisivulla grammar2013.ut.ee viimeistään 1.4.2013.

Teemasektiot

Konferenssissa on tilaa myös 2–4 teemasektiolle, jotka käsittelevät konferenssin yleisteemaa ja joissa tarkastellaan uralilaisia kieliä. Pyydämme teemasektion järjestämisestä kiinnostuneita laatimaan teemasektiosta kuvauksen, joka sisältää myös muiden sektioon osallistuvien nimet. Kuvaus pyydetään lähettämään konferenssiin järjestäjille 15. tammikuuta 2013 mennessä osoitteeseen grammar2013@ut.ee. Teemasektion vastuuhenkilö päättää sektion työkielen/kielet, jotka voivat olla viro, suomi, unkari tai englanti.

Teemasektioiden osallistujia pyydetään lähettämään esitelmänsä abstrakti sekä teemasektion vastuuhenkilöille että konferenssin järjestäjille viimeistään 15.2.2013. Teemasektioden abstrakteja koskevat samat ohjeet kuin yleissektioden abstrakteja. Teemasektioden kuvaukset ja abstraktit julkaistaan konferenssin kotisivulla grammar2013.ut.ee.

Käytännön asioita

Konferenssiin voi ilmoittautua abstraktien hyväksymisen jälkeen 15.3.2013 alkaen konferenssin kotisivulla grammar2013.ut.ee. Sieltä löytää tietoa myös mm. osallistumismaksusta, ohjelmasta ja matkustuksesta. Konferenssi löytyy myös LinguistListin konferenssikalenterista.

Konferenssin järjestäjät tavoittaa osoitteesta grammar2013@ut.ee.

 Konferenssin järjestelytoimikunta

Liina Lindström, Kristel Uiboaed, Tuomas Huumo, Hanna Jokela, Helle Metslang, Maarja-Liisa Pilvik, Helen Plado, Triin Todesk,  Virve Vihman

Konferenssin tieteellinen toimikunta

Márta Csepregi (Eötvös Loránd Tudományegetem), Riho Grünthal (Helsingin yliopisto), Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto), Tuomas Huumo (Tartu ülikool, Turun yliopisto), Gerson Klumpp (Tartu ülikool), Petar Kehayov (Tartu ülikool), Magdolna Kovács (Helsingin yliopisto), Johanna Laakso  (Universität Wien), Liina Lindström (Tartu ülikool), Helle Metslang (Tartu ülikool), Karl Pajusalu (Tartu ülikool), Renate Pajusalu (Tartu ülikool), Ilona Tragel (Tartu ülikool), Virve Vihman (Tartu ülikool)

 Tärkeät päivämäärät

15.01.2013      teemasektioden kuvausten viimeinen jättöpäivä

20.01.2013      tieto teemasektioiden hyväksymisestä

15.02.2013      yleissektioiden ja teemasektioiden abstraktien viimeinen jättöpäivä

15.03.2013      tieto abstraktien hyväksymisestä

15.03.–31.05.2013 konferenssiin ilmoittautuminen

6.–8.06.2013 konferenssi